Elke relatie heeft standaard 1 actielijst. Indien een relatie meerdere locaties heeft, dan heeft ook elke locatie ieder een eigen actielijst. Een actielijst kan geopend worden per relatie en per locatie via de knop [ACTIELIJST] op de respectievelijke dashboards.
Gebruik de actielijst op de relatiedashboard indien er slechts 1 actielijst is. Een actielijst per lokatie zal doorgaans alleen gebruikt worden indien er ook daadwerkelijk meerdere (fysieke) lokaties zijn.


0