Aangezien het steeds duidelijker wordt dat we voorlopig nog niet van het coronavirus af zijn, is het nodig en verplicht om uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) aan te vullen met de risico’s omtrent corona en de maatregelen die u heeft getroffen om besmetting te voorkomen. De inspectie SZW kan hier op handhaven (https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/toezicht-inspectie-szw-op-coronamaatregelen). Neem contact op met uw adviseur over een actualisering van uw RI&E.

Inloggen

Nieuwsberichten

zaterdag, juli 11, 2020
Er is een nieuw overzicht toegevoegd waarin een log te zien is van de wijzigingen in acties.
Wijzigingen in de volgende velden worden gelogd:
 • Risicoscore
 • Status
 • Beschrijving
 • Advies
 • Maatregel
 • Uitvoerder
 • Startdatum
 • Einddatum
Van bovenstaande velden is te zien wie, wanneer, wat gewijzigd heeft. Klantbeheerders kunnen alle wijzigingen van alle acties zien, Uitvoerders alleen de wijzigingen van hun eigen acties.

zondag, mei 03, 2020
Nieuwe grafiek toegevoegd aan het klantendashboard waarin het verloop te zien is van de statussen van de acties.

zondag, januari 19, 2020
Naast de helpdocumenten is onze support functionaliteit nu uitgebreid met een een chat- en ticketsysteem.
Hier kunt u terecht met technische- en gebruikersvragen, opmerkingen en suggesties betreffende RIEactie.nl.
Voor inhoudelijke RI&E vragen kunt u uw adviseur raadplegen.
zaterdag, januari 11, 2020

Voorheen was het alleen mogelijk om 1 locatiemanager per locatie aan te maken.
Vanaf 11-01-2020 is het mogelijk om meerdere locatiemanagers per locatie toe te wijzen.
In het Locatie Dashboard is een knop [Locatiemanager toewijzen] toegevoegd, waarmee gebruikers met de rol 'locatiemanager' toegewezen kunnen worden aan een locatie. Een locatie manager kan aan meerdere locaties toegewezen worden.

zaterdag, januari 11, 2020

Bovenop de standaard gebruikersrollen (account manager, klantbeheerder, locatiemanager, uitvoerder) kunnen nu extra restricties toegevoegd worden met betrekking tot het bewerken van gegevens in RIEactie.

Op de gebruikerskaart/formulier kan nu uit 3 smaken gekozen worden in het veld "Bewerkrechten":

 1. Standaard rechten conform rol
  • Hiermee worden geen bewerkrestricties opgelegd, anders dan die voortvloeien uit de gegeven rol.
  • Dit is de standaard instelling, waarbij er niets veranderd.
 2. Beperkt acties bewerken
  • Hiermee wordt voorkomen dat een gebruiker alle informatie in een actie kan bewerken. Een gebruiker met dit recht kan bijvoorbeeld niet meer de originele actiebeschrijving of actieadvies aanpassen.
  • Enkel velden die van belang zijn voor de uitvoerder kunnen aangepast worden door de uitvoerder.
 3. Alleen leesrechten
  • Met dit recht kan de gebruiker alle gegevens in RIEactie alleen nog maar inzien en niet wijzigen
  • Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het toegang verlenen aan derden, OR leden of medewerkers die de gegevens alleen maar mogen inzien.