RIEactie.nl is een online management tool voor het beheren van acties uit het Plan van Aanpak van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E).

Voor arbo-organisaties

Wilt u meer bieden dan alleen een statisch RI&E actieplan?
Voeg RIEactie toe aan uw diensten en verhoog uw meerwaarde voor uw klanten. Via een eigen dashboard beheert u uw klanten en houdt u overzicht over de voortgang van de acties.

Voor bedrijven

Wilt u inzicht houden over de verschillende uitstaande acties?
Met RIEactie kunt u verantwoordelijkheden verdelen en de voortgang bewaken van de acties die voortvloeien uit het Plan van Aanpak. Bepaal zelf de bevoegdheden en toegang van de medewerkers en derden.


U krijgt inzicht in de verbetermaatregelen, controle over de bewakingsmogelijkheden en een aantoonbare centrale borging.
Maatregelen/Acties

De gekozen aanpak om een risico te beperken wordt als actie in het systeem gezet (actieplan). Aan elke actie kan een verantwoordelijke worden toegekend. Ook kan er een begin en einddatum worden toegekend om de opvolging te kunnen plannen.

Aandachtspunten
De aandachtspunten worden overzichtelijk per thema en onderwerp onderverdeeld. Middels het statusveld is o.a. snel te zien welke punten zijn afgerond, in behandeling zijn of nog openstaan
Herinnering
Het systeem kan de gebruiker automatisch per mail herinneren aan de openstaande acties. Dit kan uw organisatie helpen om de geplande maatregelen op tijd uit te voeren.
Adviezen
Uw (arbo) adviseur kan verschillende adviezen en aanbevelingen voorstellen om de risico's te kunnen beperken. Deze adviezen kunnen tezamen met de knelpunten geïmporteerd of ingevoerd worden in het systeem.
Locaties & afdelingen
Naar gelang de grootte van uw organisatie en de gewenste indelingen, kunnen op de site zelf meerdere afdelingen of vestigingen/locaties gedefinieerd worden. Iedere locatie heeft een eigen actielijst.
Export/Import
Op ieder moment kan een export gemaakt worden van alle informatie uit het systeem naar een MS Excel werkblad. Indien grote hoeveelheden nieuwe knelpunten geïmporteerd moeten worden kan dit ook via MS Excel gebeuren.
Gebruikers
Verschillende type gebruikers kunnen onbeperkt aangemaakt worden op verschillende niveaus (klantbeheerder, locatiebeheerder, uitvoerder). Ook kan er per persoon onderscheid gemaakt worden tussen 'bewerk' - of 'alleen lezen' rechten.
Regelgeving
De Arbowet stelt de RI&E verplicht voor alle ondernemers met personeel en controleert met de Inspectie SZW hier op. Steeds meer verzekeraars verplichten een RI&E. Met RIEactie heeft u de tool om aan deze eisen te voldoen.Statistieken


x
arbo-organisaties
x
Bedrijven
x
Locaties
x
Gebruikers