Toevoegen / bewerken van een actie

Thema
Kies hier het hoofdthema. Thema's en onderwerpen worden gedefinieerd op Account niveau.
Onderwerp
Afhankelijk van het gekozen thema, kan een onderwerp gekozen worden.
Beschrijving
Hier wordt een beschrijving van het probleem/aandachtspunt/issue gegeven
Risicoklasse
Kies het bijbehorende risicoscore. Dit veld kan ook leeg gelaten worden.
Advies
Het advies van de adviseur.
Maatregel
De genomen maatregel om het aandachtspunt op te lossen en het risico te verminderen.
Organisatie eenheid
Dit veld kan gebruikt worden om de actiepunten te groeperen per afdeling, team of discipline.
Uitvoerder
De verantwoordelijke medewerker
Startdatum
Startdatum van de actie
Einddatum
Deadline van de actie
Herinneringsmelding uitvoerder
Datum waarop de uitvoerder een herinneringsmail krijgt.
Status
Status van de actie:
  • Geen actiepunt: Voor het betreffende punt hoeft geen actie ondernomen te worden
  • Openstaand: Er is nog niet gestart met het oplossen van het punt.
  • Lopend: Het actie punt is opgepakt door een medewerker en men is bezig om het punt daadwerkelijk op te lossen.
  • Afgerond: Het probleem is opgelost en het punt is klaar. Punten waar doorlopende/periodieke actie nodig is, kunnen op afgerond worden gezet als een proces is ingericht om deze acties te borgen.
Upload bijlage
Mogelijkheid om een bijlage te uploaden voor deze specifieke actie.

0