Vanzelfsprekend hechten wij grote waarde aan uw privacy. Vanwege de eisen uit De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u om in RIEactie geen gegevens over de gezondheid van individuele personen op te nemen.

Privacy Verklaring Mark-Anthony B.V.

Versie: 1.0
Datum: 22 juli 2020
Ten behoeve van AVG-artikel: Artikel 13 en 14 AVG
Naam Verwerkingsverantwoordelijke: Mark-Anthony B.V.

Contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke Mark-Anthony B.V.

Adres: Jacques Offenbachplantsoen 62
Plaats: Utrecht
Telefoonnummer: 0652008878
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Functionaris gegevens verwerking: Mark-Anthony van Amstel
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Mark-Anthony B.V. (hierna: Mark-Anthony) is een onafhankelijke aanbieder van softwareapplicaties op het gebied van Arbo (RIEactie.nl / Kwesto.nl). Uiteraard hecht Mark-Anthony er groot belang aan zeer zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Daarom voldoet Mark-Anthony aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de relevante nationale privacywetgeving. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop Mark-Anthony hiermee omgaat en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen en bron van verkrijging

Als onafhankelijke aanbieder van softwareapplicaties treedt Mark-Anthony op als systeembeheerder. Uw werkgever of begeleidende adviesbureau op het gebied van arbeidsomstandigheden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het systeem. Afspraken over de bescherming van uw persoonsgegevens worden gemaakt in een verwerkersovereenkomst.

Categorieën persoonsgegevens

In de softwareapplicaties die Mark-Anthony beheert, kunnen de volgende persoonsgegevens van u zijn verwerkt:

  • Naam (verplicht)
  • Emailadres (verplicht)
  • Telefoonnummer (niet verplicht)
  • Functie (niet verplicht)

Doelen

De doelen waarvoor Mark-Anthony persoonsgegevens verwerkt, vinden hun oorsprong in de verschillende diensten die aan klanten geleverd worden.

Het verwerken van de persoonsgegevens heeft in dit geval alleen maar als doel om toegang te verlenen tot de online applicatie en functionaliteiten te bieden die voortvloeien uit de werking en het doel van de software.

Wij zullen de persoonsgegevens alleen voor die doeleinden verwerken en ons daarbij houden aan de wettelijke en contractuele verplichtingen die op de gegevensuitwisseling van toepassing zijn. Voor de ontwikkeling en test van de softwareapplicaties maken wij zoveel als mogelijk gebruik van geanonimiseerde gegevens en dus niet van persoonsgegevens.

Rechtsgrond voor de verwerking

De verwerking van de persoonsgegevens vindt zijn grondslag in artikel 6 lid 1 sub b van de AVG alsmede artikel 30 lid 1 Uitvoeringswet AVG:

  • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst;
  • De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.

In overige situaties waarin wij buiten deze grondslagen gegevens nodig hebben, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen binnen de bedrijfseigen processen en systemen van Mark-Anthony Met uw werkgever of begeleidende adviesbureau op het gebied van arbeidsomstandigheden heeft Mark-Anthony een verwerkersovereenkomst afgesloten. Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden op basis van een wettelijke verplichting, dan wel met uw uitdrukkelijke toestemming. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet.

Bewaartermijnen

De gegevens die wij van u verwerken, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
De termijnen die wij hanteren voor het bewaren van gegevens worden bepaald door wettelijke termijnen die afhankelijk zijn van de aard van de gegevens.

Bij het beëindigen van het gebruik van RIEactie.nl worden alle gegevens maximaal 6 maanden bewaard, waarna deze verwijderd zullen worden.

Beveiliging

Mark-Anthony neemt alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij voldoen aan alle eisen die de AVG en de Autoriteit Persoonsgegevens stelt.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken, evenals het recht op het rectificeren, het wissen, het beperken van de verwerking én het overdragen van de gegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt uw verzoek indienen via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt binnen één maand een reactie op uw verzoek.


Klik hier om de PDF versie te downloaden


0