There is no translation available.

Voorheen was het alleen mogelijk om 1 locatiemanager per locatie aan te maken.
Vanaf 11-01-2020 is het mogelijk om meerdere locatiemanagers per locatie toe te wijzen.
In het Locatie Dashboard is een knop [Locatiemanager toewijzen] toegevoegd, waarmee gebruikers met de rol 'locatiemanager' toegewezen kunnen worden aan een locatie. Een locatie manager kan aan meerdere locaties toegewezen worden.

0