There is no translation available.

Het is mogelijk om acties via een MS Excelbestand te importeren in RIEactie. De acties zullen altijd toegevoegd worden aan de actielijst waarin deze ingelezen wordt. Het is niet mogelijk om acties bij te werken via deze methode.
Op dit moment worden de volgende velden/kolommen ondersteund:
themacode
Alleen themacodes welke bestaan in RIEactie kunnen gebruikt worden
(voorbeeld: 01.0)
onderwerpcode
Alleen onderwerpcodes welke bestaan in RIEactie kunnen gebruikt worden
(voorbeeld: 01.04)
aandachtspunt
Beschrijving van het aandachtspunt
status
De status van de actie
(Geen aandachtspunt, Openstaand, Lopend, Afgerond)
risico
De risicoklasse van de actie
(Laag, Matig, Hoog)
advies
Beschrijving van het advies
signaal adviseur
-
afdeling
De organisatorische eenheid waaraan deze actie toegewezen kan worden.
(voorbeeld: HR, Productie, Afdeling X etc...)
maatregel
Beschrijving van de maatregel
uitvoerder
De INLOGNAAM van de persoon aan wie deze actie toegewezen is. Deze persoon dient al te bestaan in RIEactie met precies dezelfde naam.
signaal uitvoerder
Datum waarop een herinneringsmail gestuurd gestuurd wordt naar de uitvoerder
(dd-mm-yyyy)
einddatum
dd-mm-yyyy
taal
Taal van het import bestand. Hier kan standaard 'nl' ingevoerd worden in elke rij.

Klik hier om een voorbeeld excel bestand te downloaden

Aandachtspunten

  • Een import zal nooit bestaande actiepunten bijwerken/wijzigen. De geïmporteerde acties zullen altijd toegevoegd worden aan de actielijst.
  • Indien tijdens het importeren een fout optreedt, dan zal de gehele import ongedaan gemaakt worden.
  • Wanneer een exportbestand wordt aangemaakt vanuit RIEactie, dan bevat deze meer kolommen en informatie dan geïmporteerd kunnen worden. Het is dus niet mogelijk om een geëxporteerd bestand direct zonder aanpassingen weer in te lezen. Verwijder de kolommen die niet hierboven genoemd worden om het bestand in te kunnen lezen.

0